Süre Hesaplama ve İzleme Programı

10 Aralık 2021

SÜRE HESAPLAMA VE İZLEME PROGRAMI (SHIP)

 

Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile birlikte dış ticaret işlemlerinde izlenebilirliği ve öngörülebilirliği tesis ediyoruz.

2017 yılı Kasım ayında devreye aldığımız Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) ile dış ticaret erbabımız başlattığı ithalat ve ihracat işlemlerinin hangi aşamada olduğunu anlık takip edebiliyor, gümrük işlemlerinde kullandıkları elektronik belgelere toplu halde erişebiliyor ve bu da iş yapma yeteneğine önemli bir katkı sunuyor.

Bu program ile birlikte geliştirilen SHIP uygulamasında ise, ülkemizdeki ihracat ve ithalat süreçlerine ilişkin eşya, ülke, gümrük idaresi bazında süre ölçümlerini gerçekleştiriyor ve elde edilen süre ölçüm sonuçlarını istatistiki olarak analiz ederek dış ticaret erbabımıza devam eden işlemleri için tahmini bir bitiş süresi sunuyoruz.

GET-APP programı ile eşyasının hangi aşamada olduğunu anlık olarak takip edebilen ticaret erbabımız, SHIP kapsamında elde edilen sonuçlar marifetiyle, başlattığı ithalat ve ihracat işlemlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bir tahmin bilgisine yine GET-APP programından erişebiliyor. Böylece dış ticaret erbabımızın, işlemlerini izlenebilirlik ve öngörülebilirlik imkânlarıyla etkin bir şekilde sürdürmesinin önünü açıyoruz.

Önümüzdeki dönemde ise, ithalat ve ihracat süreçlerine ilişkin SHIP kapsamında elde edilen nesnel süre ölçümleri sayesinde temin ettiğimiz sonuçları, ileri düzey istatistiki analizlerle değerlendirerek gümrük işlemlerinin süreleriyle ilgili olası sorunları en hızlı şekilde çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızca değerlendirilecek olan süre ölçüm sonuçları, performans ve hizmet kalitesinde artış olarak ithalat ve ihracat süreçlerine yansıyacaktır.

Bununla birlikte, ülkemizin Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023 yılı hedeflerimize giden kararlı yürüyüşünde kamu ile özel sektör iş birliğini güçlendirecek olan SHIP uygulamasının aynı zamanda ülkemizin uluslararası ticaret arenasında rekabetçi gücünü artıracağına inanıyoruz.

Tanıtım filmi için tıklayınız.