Genel Müdür

03 Eylül 2019

         

               Aytaç YENAL
            Ticaret Bakanlığı
Ticaret Araştırmaları Genel Müdürü