Daire Başkanları

12 Kasım 2019Aysun TEKİN
Daire Başkanı
Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü
İstatistik ve Veri Kaynakları Dairesi

Selin GÖKTEN GÜRPINAR
Daire Başkanı
Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Modelleme ve Ticaret Politikaları Analiz Dairesi

İclal SİNCER ŞİT
Daire Başkanı
Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Hammadde ve Temel Girdiler Analiz Dairesi

İsmail ATEŞ
Daire Başkanı
Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü
AR-GE Dairesi