Ticaret Müşavirliklerimizin/Ataşeliklerimizin Faaliyetleri Hakkında Duyuru

10 Ağustos 2023Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı halihazırda 109 ülkede görev yapmakta olup Ticaret Müşavirlerimiz/Ataşelerimiz elde ettikleri ticari bilgileri ağırlıklı olarak dijital mecralar vasıtasıyla iş dünyamızın istifadesine sunmaktadır. Bu itibarla potansiyel ortaklara erişime ilişkin bilgiler Müşavire Danışın Uygulaması, Dış Talepler Bülteni, Dış Temsilcilikler Blog Uygulaması, Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler etkinlikleri ve Web sayfamız aracılığı ile iş dünyamıza aktarılmaktadır.