Risk Analizi ve Kontrol Çalıştayı Gerçekleştirildi

22 Haziran 2022


Bakanlığımız merkez teşkilatının ilgili birimlerinde görev yapan personel ile taşra teşkilatı kontrol ve risk analizleri şubelerinde görev yapan personel tarafından iş akış süreçlerinin değerlendirilmesine, karşılıklı istişarelerde bulunulmasına, öneri ve taleplerin dile getirilmesine yönelik olarak, Genel Müdürlüğümüzce 25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Çalıştay faaliyeti gerçekleştirilmiştir.