29-31 Ocak 2020 Tarihlerinde Dünya Bankası İle Bir Eğitim Programı Daha Gerçekleştirildi

11 Şubat 2020

29-31 OCAK 2020 TARİHLERİNDE DÜNYA BANKASI İLE BİR EĞİTİM PROGRAMI DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı, ticaret politikalarında kaydedilen gelişmelerin ülkemizin dış ticaret ve ekonomisine muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesine ilişkin hususlarda Dünya Bankası ile iletişim ve işbirliği halinde bulunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, daha önce Dünya Bankası tarafından geliştirilen “TRIST (The Trade Reform Impact Simulation Tool)” modeline ilişkin bir eğitim programı 2019 yılı Ekim ayında düzenlenmişti. Bu kez, ticaret politikası düzenlemelerinin etkilerinin hesaplanması amacıyla sıklıkla kullanılan “Çekim Modeli (Gravity Model)” konusunda 29-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Dünya Bankası ile bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Anılan eğitim programlarının yanı sıra, Dünya Bankası ile gelecek dönemde de işbirliğine devam edilerek Bakanlığımız faaliyet alanlarında analiz kapasitesinin artırılmasına ve politika önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.