21-23 Ekim 2019 Tarihlerinde Dünya Bankası ile Eğitim Programı Gerçekleştirildi

30 Ekim 2019

21-23 EKİM 2019 TARİHLERİNDE DÜNYA BANKASI İLE EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ticaret Bakanlığı, ticaret politikalarında kaydedilen gelişmelerin ülkemizin dış ticaret ve ekonomisine muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesine ilişkin hususlarda Dünya Bankası ile iletişim ve işbirliği halinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, gümrük tarifesi değişikliklerinin dış ticaret üzerine muhtemel etkilerinin hesaplanması amacıyla 21-23 Ekim 2019 tarihlerinde Dünya Bankası tarafından geliştirilen  “TRIST (The Trade Reform Impact Simulation Tool)” Modeline ilişkin bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Anılan eğitim programına ilaveten, Dünya Bankası ile gelecek dönemde de işbirliğine devam edilerek Bakanlığımız çalışma alanlarında analiz kapasitesinin artırılmasına ve politika önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.